“If you are unwilling to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary.” ~ Jim Rohn


De laatste blog's

Laatst gelezen goede(!) boeken

  1. Exponential Organizations - Yuri van Geest (Resultaatgericht Organiseren, Leiderschap, Strategie)
  2. When digital becomes human - Steven van Belleghem (Digitale transformatie, Klantgerichtheid)
  3. Power - Jeffrey Peffer (Carriere, Leiderschap)
  4. Scaling Up - Verne Harnish (Resultaatgericht Organiseren, Strategie, Leiderschap)

Laatste toevoegingen aan "The hall of famous management-ideas"


“I never fail. I either win or learn.” ~ Nelson Mandela