Sunnie Giles (Harvard): De belangrijkste leiderschapscompetenties

Sunnie Giles is verbonden aan Harvard en heeft in een recent onderzoek gedaan naar de competenties die leiders zouden moeten hebben. Zij heeft daarvoor een vragenlijst ontwikkeld verdeeld over een aantal thema's. Vervolgens heeft zij 195 leiders verdeeld over 15 landen en 30 organisaties gevraagd wat volgens hun de belangrijkste eigenschappen waren. De belangrijkste eigenschappen waren:

 

 

 

 

Ofwel zij vinden waarden en normen belangrijk, stellen duidelijke doelen, spreken deze uit, communiceren veel op een open manier, staan open voor nieuwe opvattingen en zorgen voor een veilige omgeving.