Het mislukken van leiderschapsprogramma's

Resultaatgericht Organiseren heeft alles te maken met de mensen aan de top. De leiders. Uit onderzoek bij organisatie die echt resultaatgericht zijn georganiseerd blijkt dat het inderdaad resultaatgericht veranderen voor 70% afhankelijk is van het gedrag van het top management en voor slechts 30 % van de cultuur binnen de betreffende organisatie.
(Overigens wordt vaak gedacht dat de verhouding andersom is. De harde werkelijkheid leert dus iets anders.)

 

Nu wordt er veel tijd en geld besteed aan leiderschapsontwikkeling. Uit een internationaal onderzoek van McKinsey, gehouden onder meer dan 500 ceo`s, blijkt dat tweederde leiderschapsontwikkeling als topprioreit in HR ziet. Ook in Europa doet vrijwel elk groot bedrijf wel iets aan het `kweken van de leiders van morgen`.

Ondanks alle investeringen is er niet meer tevredenheid over onze leiders. Volgens McKinsey schieten veel programma`s tekort. Een op de drie ondervraagde ceo`s zegt dat hun bedrijf kansen misloopt omdat ze onvoldoende leiders met de juiste kwaliteiten hebben. 55% van de managers zouden een demotiverend klimaat onder de medewerkers creëren.

Het falen van leiderschapstrajecten wordt aan vijf oorzaken toegeschreven:
1. de beschikbare kennis wordt niet altijd goed gebruikt,
2. de programma`s zijn te veel gestandaardiseerd,
3. de afstand tot de praktijk is te groot,
4. er ontbreekt feedback,
5. de context van de organisatie wordt onderschat.

Effectief leiderschap hangt primair af van `goed begrijpen welk type leiderschap relevant is voor de strategische doelen en uitdaging waar een organisatie voor staat`. Psychologisch inzicht kan leiders helpen betere keuzes te maken.

Zou dit verklaren waarom 80% van de ingezette veranderingen mislukt in Europa?

Kortom: het realiseren van een resultaatgericht organisatie is sterk afhankelijk van het leiderschap in de organisatie. Succesvol leiderschap is dan weer afhankelijk van de sensibiliteit en aanpassingsvermogen van de topmanagers.
Gezien de cijfers zijn daar nog een aantal verbeteringen te realiseren!