Dus u denkt dat uw tent goed draait? De 15 veel voorkomende fouten in organisaties. (Maar niet bij u uiteraard!)

Meer en meer bedrijven en bedrijfsonderdelen moeten leren snel te reageren op veranderingen in hun omgeving. Bijvoorbeeld omdat de concurrentie toeneemt of omdat de gebruikte technologie sterk aan verandering onderhevig is. Eenmaal tot het besef gekomen dat veranderingen noodzakelijk zijn, wordt vaak geconstateerd dat de gehele organisatie meer resultaatgericht moet gaan werken. Een verandering die vaak aanmerkelijk meer voeten in aarde heeft dan de leiding in eerste instantie denkt.

Wat er allemaal in ogenschouw genomen moet worden kan worden verduidelijkt door in te gaan op de problemen die vaak voorkomen in (nog) niet resultaatgericht werkende bedrijven. Om het overzichtelijk te houden zullen de vaak geconstateerde problemen worden opgehangen aan de drie aspecten die van belang zijn bij de dagelijkse leiding van een bedrijf of bedrijfsonderdeel.

Punten die te maken hebben met de richting van het bedrijf:

 • Geen duidelijke visie
 • Onduidelijke producten en diensten
 • Geen (duidelijke geformuleerde) product-markt combinaties (PMC’s)
 • Geen of verkeerde aandacht voor productontwikkeling
 • Geen duidelijke einddoelstellingen

Punten die te maken met de inrichting van het bedrijf:

 • Onduidelijke processen 
 • Niet éénduidig belegde rollen, taken en verantwoordelijkheden 
 • Niet tot op persoonsniveau doorvertaalde doelstellingen
 • Niet de juiste structuren en systemen
 • Onjuiste management informatiesystemen
 • Mensafhankelijke organisatie

Punten die te maken hebben met het managen van de uitvoering en de verrichtingen.

 • Onjuiste manier van leidinggeven
 • Niet volgen of de mensen op de juiste weg zijn
 • Geen of verkeerde manier van feedback geven 
 • Zelf dingen doen 

Herkent u een toch een paar van de punten? Zou u er iets meer over willen weten? Klik dan hier voor de verdere uitwerking/toelichting in een LinkedIn-blog