De concrete resultaten van resultaatgerichte organisaties

In een uitvoerig onderzoek is gekeken wat de resultaten zijn van resultaatgerichte organisaties. Voor een toelichting op het onderzoek verwijs ik naar deze link.

Uit het onderzoek naar de resultaten van resultaatgerichte organisaties blijken de volgende (gemiddelde) resultaten gehaald te worden.

 • Omzet: + 11%
 • Rendement: + 36%
 • Return On Investment: + 21%
 • Klanttevredenheid: + 76%
 • Productiviteit: +70%
 • Medewerkerstevredenheid: + 63%

Andere resultaten:

 • Verloop onder goed functionerende medewerkers daalt tot: 2%
 • Verloop onder slecht functionerende medewerkers stijgt tot: 77%
 • Productiviteit: + 84%
 • Kwaliteit:+ 78%
 • Slagingskans offertes: +11%
 • 87% vindt zich beter in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden