De succes en faalfactoren van resultaatgerichte organisaties

In een uitvoerig onderzoek is gekeken wat de succes- en faalfactoren zijn van resultaatgerichte organisaties. Voor een toelichting op het onderzoek verwijs ik naar deze link.

De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot de volgende samenhang en conclusies. Een RGO-organisatie:

 • Heeft een sterke externe (klantgerichte) oriëntatie.
 • Voorkomt een aantal veel voorkomende valkuilen.
 • Hebben vooral een focus op de lange(re) termijn.
 • Richten zich op het leveren van toegevoegde waarde.
 • Hebben een aantal veelzeggende kernwaarden voor zowel het management als de medewerkers.
 • Zijn mensgericht.
 • Zijn resultaatgericht, d.w.z. er zijn duidelijke doelen waar op wordt gestuurd.
 • Hebben (in- en externe) feedbackloops die permanent leiden tot innovaties en verbeteringen.
 • Streven naar maximale, zinvolle standaardisatie van klant en productieprocessen.
 • Zijn maximaal gericht op de klant.
 • Willen de allerbeste zijn, ofwel operationeel excellence.
 • Hebben klant en productieprocessen die herhaalbaar, kopieerbaar en overdraagbaar zijn.
 • Hebben leiders die zich bezig houden met de lange termijn, dat uitdragen en dat (laten) vertalen naar hun organisatie.

De genoemde punten kunnen gegroepeerd waardoor een backbone ontstaat. De backbone voor Resulaatgerichte Organisaties en die bestaat uit de volgende onderdelen:

Volg de linken voor de verdere toelichting!