Bevlogen medewerkers

We weten allemaal of we hebben allemaal het gevoel dat bevlogen medewerkers onderscheidend kunnen zijn voor een organisatie. Er wordt ook met enige regelmaat over gesproken en geschreven. Maar wat zijn bevlogen medewerkers nu eigenlijk ? Hoe weet je of iemand bevlogen is. En leveren bevlogen medewerkers nu echt een positieve bijdrage aan een organisatie?

 

 

Niet voor niets dat er de laatste jaren veel onderzoek is gedaan naar het fenomeen bevlogen medewerkers. Met zeer relevante informatie en conclusies.

Reden om er apart bij stil te staan. 

 

Bevlogen werknemers blijken veel energie en inspiratie te hebben, zijn enthousiast en tonen initiatief om te leren.

Bevlogen zijn in het werk heeft een aantal voordelen. Zo hebben bevlogen werknemers een positieve effect op productiviteit,  omzet en klanttevredenheid. Daarnaast melden ze zich minder vaak ziek, hebben in het algemeen minder snel een burn-out, zijn ze meer bereid om extra taken uit te voeren en andere collega’s te helpen. Ook tonen bevlogen werknemers meer initiatief om te leren omdat ze meer openstaan voor nieuwe informatie. 

Tot slot zijn ze meer betrokken bij de organisatie waardoor ze deze minder snel verlaten. 

 

Bevlogenheid is een motiverende gemoedstoestand en zegt iets over de gevoelens die worden ervaren tijdens het werken. Meer specifiek komt dat tot uiting in hun vitaliteit, toewijding en absorptie. 

 

Vitale medewerkers bruisen van energie, voelen zich sterk, kunnen lang en onvermoeibaar doorgaan met werken en beschikken over een grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. 

Mensen met een hoge vitaliteit zijn een bron van inspiratie, stralen energie uit en zijn bereid te investeren in hun werk. 

 

 

Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk. Het werk wordt als nuttig en zinvol ervaren, is inspirerend en uitdagend en roept gevoelens van trots en enthousiasme op.   

Mensen met een hoge toewijding zijn enthousiaster en halen meer voldoening uit hun werk.

 

Absorptie, tenslotte, heeft betrekking op het op een plezierige en geconcentreerde wijze opgaan in het werk. Zodanig dat de tijd stil lijkt te staan en het moeilijk is om er zich los van te maken. 

Bevlogen medewerkers blijken aanstekelijk te werken. Ze delen snel informatie en kennis. Bevlogen werknemers zijn hierdoor erg interessant voor organisaties, omdat deze kennisdeling voor betere prestaties in de organisatie en voor organisatieverandering zorgt. (Daarbij impliceert dat een gebrek aan kennisdeling een groot financieel risico is werknemers weg gaan).

Is bevlogenheid een vrij algemene term juist door deze verdere invulling kan er structureel aan gewerkt worden. Enerzijds kan er met een vragenlijst geïnventariseerd worden in hoeverre iemand inderdaad bevlogen is en anderzijds kan er gericht gewerkt gaan worden aan de verschillende onderdelen.

 

Samengevat. Bevlogen medewerkers leveren een positieve bijdrage aan de productiviteit, omzet en klanttevredenheid van een organisatie. Daarbij delen ze hun informatie op een goede manier waardoor organisaties zich sneller aan kunnen passen.

 

Reden om hier in een organisatie aandacht aan te besteden. Zeker in het digital tijdperk waarin de klant centraal komt te staan en organisaties zich permanent aan moeten passen.

 

(Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van een redelijk aantal bronnen. Het steeds vermelden beïnvloedt de leesbaarheid van het artikel. Reden om ze niet op te nemen. Wil je ze weten laat het me dan even weten en ik stuur je de bronnenlijst)