Hoe te werken aan bevlogen medewerkers?

Bevlogen medewerkers hebben bewezen voordelen voor organisaties en haar klanten (zie ook mijn vorige blog). Bevlogen medewerkers ontstaan niet vanzelf. Hoe er gericht en effectief aan te werken?

De voordelen van bevlogen medewerkers

Bevlogen medewerkers blijken meerdere voordelen te hebben:

1. Zijn meer betrokken bij het team en de organisatie

2. Hebben een lagere verloopintentie

3. Zijn beter en breder inzetbaar

4. Verzuimen minder (in duur en frequentie)

5. Worden positiever beoordeelt

6. Zijn prestatiegericht(er)

7. Tonen eigen initiatief

8. Staan open voor nieuwe informatie

9. Zijn eerder bereid om informatie te delen

10. Hebben een positief effect op productiviteit,  omzet en klanttevredenheid.

 

De praktijk: slecht 14% is bevlogen

Het hebben van bevlogen medewerkers is dus zeer voordelig. Zowel voor de medewerkers zelf als voor de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Bij een representatieven steekproef onder de Nederlandse werkende bevolking bleek echter maar 14% als bevlogen te kunnen worden aangemerkt. (En een even groot deel heeft last van burn-out verschijnselen, het tegenovergestelde.)

 

Welke factoren spelen een rol?

Juist bij de verdere digitalisering van de maatschappij hebben klanten/afnemers steeds minder contact met medewerkers. Dus als ze het wel hebben moet dat van een uitstekende kwaliteit zijn. Juist bevlogen medewerkers kunnen en zullen het verschil maken als het om de reputatie van een bedrijf gaat.

Meer dan relevant is de vraag hoe gericht te werken aan de bevlogenheid van medewerkers.

Naar de factoren die de bevlogenheid beïnvloeden zijn meerdere onderzoeken gedaan.

Er blijken vier factoren een rol te spelen.

Om te beginnen de eisen die het werk stelt. Anderzijds de factoren die medewerkers motiveren, de motivatoren. Daarnaast het  "mentaal kapitaal" van de medewerker (dat zijn een aantal kenmerken waarover een medewerker al dan niet beschikt). Tot slot het leiderschap dat wordt getoond en invloed heeft op de andere factoren.

 

Werkeisen

Bij werkeisen gaat het om aspecten van het werk die moeite en energie kosten. Werkeisen zijn niet per definitie stressvol. Dat is alleen het geval wanneer de inspanningen om aan de eisen van het werk te voldoen te hoog zijn of wanneer er onvoldoende herstel plaatsvindt. Is dat gedurende een langere periode het geval, dan kan dit leiden tot mentale uitputting (burn-out).

Er kunnen meerdere bronnen zijn die stress veroorzaken. De top vijf is echter:

1. Veranderingen en het tempo waarin deze moeten gebeuren

2. De werkdruk en  de geestelijke belasting daarbij

3. Onduidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden

4. Bureaucratie

5. Conflicten (werk-gerelateerd maar ook in de privé-werksfeer)

 

Motivatoren

Bij motivatoren gaat het om die aspecten die functioneel zijn om aan de eisen van het werk te voldoen en/of de groei en ontwikkeling van werknemers te stimuleren.  Motivatoren bevorderen de bereidheid van werknemers om zich in te spannen en het werk goed te doen. 

Er zijn meerdere motivatoren die medewerkers kunnen helpen om goed om te gaan met de stress-factoren. De punten die hoog scoren zijn:

1. Steun van collega's

2. Duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden

3. De juiste verwachting van anderen

4. Goede teamsfeer

5. Beschikken over de juiste hulpmiddelen

6. Passend werk

7. Een duidelijke richting (van het bedrijf)

8. Gemeenschappelijke waarden

 

Mentaal kapitaal

Hierbij gaat het om de eigenschappen die medewerkers hebben zodat zij zich prettig voelen op het werk, beter kunnen omgaan met moeilijkheden en het verbeteren van hun prestaties. 

Met name de volgende eigenschappen bevorderen het mentaal kapitaal van medewerkers: 

1. Weerbaarheid

2. Optimistische aard

3. Flexibiliteit

4. Zelfverzekerdheid

 Motivatoren versterken het mentaal kapitaal van werknemers en hebben direct effect op de bevlogenheid.  

 

Bevlogen leiderschap

Goed leiderschap kan de bevlogenheid bevorderen. Met name als de leider in staat is om:

1. te verbinden zodat er goed samengewerkt kan worden met anderen

2. voor autonomie te zorgen zodat medewerkers zelfstandig en naar eigen inzicht hun werk kunnen verrichten

3. te werken aan de competentie's van medewerkers zodat zij hun werk goed kunnen en willen doen en daar ook voortgang in willen boeken.

Samen met de motivatoren  kunnen bevlogen leiders het mentaal kapitaal van werknemers bevorderen.

Bevlogen leidinggeven is vooral het bevorderen en onderhouden van de motivatoren.

 

Samengevat

Met bevlogen medewerkers kunnen organisaties het onderscheid maken ten opzichte van andere ondernemingen. Aan bevlogenheid kan gericht gewerkt worden door: 

1. Het beperken van de stressfactoren

2. Het verbeteren van de motivatoren

3. Het vergroten van het mentaal kapitaal

4. Het tonen van het juiste leiderschap

Het slechte nieuws is dat slechts 14% van de medewerkers in Nederland bevlogen zijn. Het goede nieuws is dat er dus ook zeer veel ruimte is voor verbeteringen.

 

Tot slot

Deze blog is een onderdeel van een (wetenschappelijk onderbouwd) white-paper over het creëren van bevlogen medewerkers. Wil je de white-paper ontvangen laat het me dan even weten.

 

Om de bevlogenheid van medewerkers te meten is een test ontwikkeld (17 vragen, 5 minuten tijd)). Wil je inzicht in de bevlogenheid in jouw organisatie, stuur me dan even een mail.

 

Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van een redelijk aantal bronnen. Het steeds vermelden beïnvloedt de leesbaarheid van het artikel. Reden om ze niet op te nemen. Wil je ze weten laat het me dan even weten en ik stuur je de bronnenlijst.