Het creëren van bevlogen medewerkers (=managen)

Bevlogen medewerkers ontstaan niet zomaar. Het is een samenspel tussen medewerkers en managers, waarbij managers vooral een ondersteunende en faciliterende rol hebben.

 

Goed geformuleerde doelen zijn het vertrekpunt. Doelen zijn goed als ze zo specifiek mogelijk zijn. Doelen ook die enerzijds uitdagend zijn zodat er graag een stap extra gezet wordt. Anderzijds ook haalbaar zodat medewerkers deze accepteert en er vol zelfvertrouwen mee aan de gang gaan.

 

Daarnaast zijn er een aantal elementen in de voorwaardelijke sfeer. Om te beginnen is dat het selecteren van de juiste medewerker. Zijn zij kundig om de doelen te halen? Zijn ze bereid en bekwaam om de persoonlijke-, team- en organisatiedoelstellingen te halen. Evident is ook de doelen worden geaccepteerd.

Ten slotte zorgt directe feedback voor de juiste sturing naar de resultaten. Goede feedback is daarbij essentieel. Goede feedback is feedback die leidt tot  daadwerkelijke gedragsveranderingen en daarmee tot betere resultaten.

Het behalen van prestaties én de waarderingssystemen van de organisatie zorgen voor een positief effect (zelfwaardering en tevredenheid) van de medewerker. Het systeem van belonen richt zich idealiter op medewerkers die extrinsiek worden gemotiveerd (zoals een bonus) én op medewerkers met een intrinsieke motivatie (bv. waardering).

 

Het halen van goede en mooie resultaten leidt uiteindelijk ook tot meer bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zorgen ervoor dat men zich nét wat meer zal inzetten voor de organisatie. Medewerkers die bevlogen zijn zijn trots op de resultaten die ze samen met de organisatie realiseren. Met de resultaten en hun zelfvertrouwen gaan ze op zoeken naar nieuwe mogelijkheden, betere resultaten en verbeteringen zodat de cirkel weer rond is.

Deze blog is verder verwerkt in een artikel over het fenomeen bevlogen medewerkers. Dat artikel vormt een onderdeel van een nieuw binnenkort te verschijnen boek.