Resultaatgericht organiseren & managen


Belbin, M. : Teamrollen

Een open deur: om een project goed uit te voeren is een goed projectteam essentieel. Niet allemaal dezelfde mensen maar een mix van denkers, doeners en interacteerders. Wat de beste mix is afhankelijk van het type project. Belbin heeft hier een baanbrekend werk over geschreven. Hij onderkent 9 teamrollen, die voor iedereen herkenbaar zijn. Een must read voor een ieder die wel eens in een project werkt (en wie doet dat niet?). Hiernaast een leuke en goede verklarende video.Blanchard, K. : Situationeel leiding geven

30 jaar geleden schreef Blanchard samen met Hersey het makkelijk toegankelijke boek "Situationeel leiding geven". De heren kregen ruzie en nu is het boekje alleen nog te verkrijgen met de naam van Blanchard. Dat neemt niet weg dat de theorie goed blijft en een must is voor elke manager en potential. Het is een parabel waarin duidelijk gemaakt wordt dat iets goed aan medewerkers over laten van twee factoren afhankelijk is. Als eerste het werk, de taak, die gedaan moet worden en daarnaast van de taakvolwassenheid van de medewerker.
Sinds het verschijnen van het boek is de theorie niet verder aangevuld. Zo blijkt er ook een relatie te zijn tussen de gedragsvoorkeur van de manager en de natuurlijke manier van leiding geven. Voor diegenen die graag de ralatie willen zijn hebben we de tekening hiernaast gemaakt.Lencioni, P: De vijf frustraties van teamwork.

Een parabel waarin de Amerikaanse managementauteur Lencioni de vijf valkuilen beschrijft bij het werken in teams. Vooral van toepassing op managementteams. De valkuilen zijn:

  1. Gebreken aan vertrouwen
  2. Angst om conflicten aan te gaan
  3. Gebrek aan commitment
  4. Niet echt betrokken zijn
  5. Weinig oog voor resultaat.

Must read voor elke manager die in de spiegel durft te kijken. De les uit het boek: resultaatgericht werken en managen begint met het vertrouwen van elkaar.