Groeien? Dan is leiderschap de absolute voorwaarde!

We hebben nu een aantal basisvoorwaarden en een aantal elementen die in potentie groei zouden kunnen realiseren. Let wel: zouden kunnen realiseren. Er ontbreekt nog een belangrijke onontbeerlijke schakel:

Leiderschap

Het zijn de “leiders” die de verbinding vormen tussen de basis en de raket. 

Leiders zijn diegenen die een gevoel hebben en een visie ontwikkelen over de richting en toekomst. Ze hebben “feeling” met de praktijk, hebben oog voor relevante ontwikkelingen bij en voor klanten, kunnen een inschatting maken over technologische ontwikkelingen en ontwikkelen een visie voor de toekomst: waar gaat het heen? Het zijn de Walt Disney’s, de Steve Jobs, de Marc Zuckerbergs, en de Elon Musk’s die de richting definiëren van hun organisaties. Het zijn de managers die vervolgens de inrichting ter hand nemen om daar te komen en het zijn medewerkers (dienstverleners & supportafdelingen) die uiteindelijk de werkzaamheden uitvoeren (verrichtingen).

Leiderschap is niet alleen nodig aan de top van de organisatie. Er zijn ook leiders nodig op andere managementposities. Middle-managers zouden ook een gevoel moeten krijgen en hebben waar het met hun eigen vakgebied en aandachtsgebied heen zal gaan.
Ja, het zou ook op moeten gaan voor individuele medewerkers. Los dat zij leider zijn over hun eigen leven en werk, kan het ook ideeën opleveren die waardevol zijn voor de hele organisatie.

Goede leiders zijn absoluut nodig om de brug te slaan tussen de basisprincipes en de elementen. Juist in een sterk veranderende omgeving. Alleen dan blijkt er daadwerkelijk groei te worden gerealiseerd.

Rosalinde Torres is op Harvard gespecialiseerd in leiderschap. Zij kwam tot de conclusie dat een van de belangrijkste kenmerken van leiders is dat zij het lef hebben om radicale besluiten te nemen. Besluiten die tegen de gevestigde orde ingaan, binnen en buiten het bedrijf.

Kortom: een visie ontwikkelen op de toekomst en zorgen dat dat gerealiseerd gaat worden.


Daadwerkelijke groei = leiderschap + basisprincipes + groei-elementen

Met dank aan mijn vormgever Remco de Vries!


De drie basisprincipes, zes elementen en leiderschap zullen in vervolg-blogs worden uitgewerkt en uiteindelijk leiden tot een boek. 

Zou je mee willen lezen en je hebt je nog niet opgegeven meld je je dan hier aan. Eens in de vier tot zes weken ontvang je dan een mail met vragen en blogs/nieuwe hoofdstukken waar je dan commentaar op kunt geven. 

Wil je een overzicht of zou je de samenhang van de verschillende blogs willen weten? Klik dan hier.