Posts met de tag blog06. juli 2019
Bevlogen medewerkers ontstaan niet zomaar. Het is een samenspel tussen medewerkers en managers, waarbij managers vooral een ondersteunende en faciliterende rol hebben.
02. januari 2019
Bevlogen medewerkers hebben veel voordelen voor een organisatie. Hoe gericht te werken aan bevlogen medewerkers?
19. december 2018
Wat zijn bevlogen medewerkers en wat zijn de kenmerken
27. januari 2018
Om groei te bewerkstelligen zijn medewerkers cruciaal. Zij moeten uiteindelijk het werk doen en hebben veelal de contacten met klanten. Tevreden medewerkers zouden dan tot tevredener klanten moeten leiden. Maar uit het klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) blijkt dat klanten hier in de praktijk maar weinig van merken! Er is namelijk een groot verschil tussen een medewerkers die ‘tevreden’ is en een medewerker die ‘bevlogen’ is!
10. december 2017
In een eerdere blog schreef ik dat we in een interessant tijdperk leven. Een tijdperk waarin de digitale ontwikkelingen zo snel gaan dat de continuïteit van mening onderneming gevaar loopt. Bedrijven moeten een ingrijpende digitale transformatie ondergaan om hun continuïteit veilig te stellen. Ondernemingen die niet in beweging komen, bestaan over een aantal jaren waarschijnlijk niet meer. Vroeger bestonden bedrijven gemiddeld 67 jaar, tegenwoordig is dat nog maar 15 jaar.
16. november 2017
Resultaatgericht Organiseren is een manier van werken waarbij het resultaat vooropstaat. Niet alleen financiele resultaten, maar alle resultaten die de gehele bedrijfsvoering dekken en die de missie en visie van de onderneming mogelijk maken. Die resultaten worden uitgedrukt in verschillende soorten doelstellingen.
06. november 2017
De digitale transformatie mag zo onderhand als definitief agendapunt worden beschouwd voor iedere organisatie. De snel ontwikkelende wereld van mobile computing, interactivity en data gathering, biedt kansen voor nieuwe businessmodellen. Toch moeten we beseffen dat technologie slechts een bijrol vervult in de daadwerkelijke transformatie.
27. oktober 2017
In een uitvoerig onderzoek is gekeken wat de resultaten zijn van resultaatgerichte organisaties. Voor een toelichting op het onderzoek verwijs ik naar deze link.
27. oktober 2017
In een uitvoerig onderzoek is gekeken wat de succes- en faalfactoren zijn van resultaatgerichte organisaties. Voor een toelichting op het onderzoek verwijs ik naar deze link.
27. oktober 2017
Iedere ondernemer en manager wil zijn onderneming graag op koers houden. De continuïteit waarborgen en liefst en vooral ook groeien. Daarbij wil hij of zij om kunnen gaan met sterk en snel veranderende omgevingen, snel opkomende globale concurrenten en het toepassen van steeds nieuwere technologieën. Het is dan ook logisch dat er veel belangstelling bestaat voor de kenmerken van een resultaatgerichte organisatie. En niet in de laatste plaats, welke resultaten kunnen dan worden gehaald? Er...

Meer weergeven