Posts met de tag digitaal10. augustus 2017
Recentelijk meerde bij de Rotterdam World Gateway containerschip de MOL Triumph aan.
22. februari 2017
We leven in een digitale stroomversnelling. Er is geen enkel bedrijf of beroep wat er niet door wordt geraakt. Een stroomversnelling die ook steeds sneller gaat. Aan de basis liggen een viertal factoren die elkaar exponentieel versterken. In een eerdere blog ben ik daar al uitvoeriger op ingegaan. Samengevat zijn deze factoren: Het digitaal vastleggen van alle gegevens. Het zodanig vastleggen en opslaan dat onze gegevens van alle kanten kunnen worden benaderd en gebruikt. Internet of Things...
01. februari 2017
Veel mensen (waaronder ik zelf) zijn geïnteresseerd of houden zich bezig met de zogenaamde Digitale Transformatie. Een verzamelnaam waar vooral de overgang(transformatie) naar steeds verdere digitalisering mee wordt bedoeld. Iets waar consumenten, producenten en de hele maatschappij steeds meer mee te maken krijgt. Vaak wordt in een adem dan ook de term disruptie genoemd: het niet mee gaan met de verdere digitalisering met als mogelijk gevolg dat bedrijven op houden te bestaan....
03. januari 2017
Digitalisering gaat steeds verder. Het maakt ons vrij en geeft ons allerlei keuzemogelijkheden: als we iets zoeken starten we met Google. Vroeg of laat zullen bedrijven en instanties daar op in moeten spelen. Tenminste als ze op termijn willen overleven.
02. januari 2017
Digitale Transformatie lijkt af en toe een modeterm en een containerbegrip. Het zei zo. Belangrijker is te onderkennen wat ten grondslag ligt aan de huidige en toekomstige veranderingen in ons leven, onze bedrijven en onze samenleving. Vrij naar Steven van Belleghem ("When digital becomes human") zijn er vijf "waves" te onderkennen.
01. januari 2017
Het thema digitale transformatie heeft er voor gezorgd dat het uitwerken van een digitale strategie bij veel bedrijven hoog op de agenda staat. Er wordt gekeken naar de bekende disruptors zoals Uber, AirBNB en Netflix. Bedrijven die een disruptie hebben veroorzaakt bij hele bedrijfstakken. Gepoogd wordt om een dergelijke manier van werken, cultuur en processen toe te passen op de eigen organisatie. Het doel is betere gebruikerservaringen te creëren door het efficiënter en effectiever...