Posts met de tag inhoud volgend boek30. november 2017
Resultaatgericht Organiseren is te beschrijven als het werken met afgesproken doelen. Eenmaal gedefinieerd is het aan de managers en hun medewerkers om dit uit te voeren. Het gaat dan niet alleen om de doelen van een afdeling of een team, maar ook om de onderlinge samenhang. Als Resultaatgericht Organiseren goed is ontwikkeld en ingevoerd ontstaat er een cascadering van doelen. Doelen waarvan met enige regelmaat wordt gecontroleerd of deze ook zijn of worden gehaald en of er bijstellingen...
24. oktober 2017
Adams, R.B., Almeida, H. and Ferreira, D., Powerfull CEO's and Their Impact on Corporate Performance
24. oktober 2017
Amabile, T., Kramer, S., The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work, (2011)
29. september 2017
We hebben nu een aantal basisvoorwaarden en een aantal elementen die in potentie groei zouden kunnen realiseren. Let wel: zouden kunnen realiseren. Er ontbreekt nog een belangrijke onontbeerlijke schakel:
10. augustus 2017
Recentelijk meerde bij de Rotterdam World Gateway containerschip de MOL Triumph aan.