Posts met de tag leiderschap03. maart 2017
Een goed managementteam is essentieel voor het welslagen van de doelstellingen van een organisatie. Zeker als een onderneming de beste wil zijn in hun professie. Functioneert dat team niet dan is dat te merken in de hele organisatie. Ruis, onduidelijkheden, conflicten, grijze vlakken in het MT hebben onmiddellijk effect op de omzet, klanttevredenheid, het rendement en de medewerkers-bevlogenheid. Een hoestbui in het MT heeft een storm tot gevolg op de werkvloer.
22. februari 2017
We leven in een digitale stroomversnelling. Er is geen enkel bedrijf of beroep wat er niet door wordt geraakt. Een stroomversnelling die ook steeds sneller gaat. Aan de basis liggen een viertal factoren die elkaar exponentieel versterken. In een eerdere blog ben ik daar al uitvoeriger op ingegaan. Samengevat zijn deze factoren: Het digitaal vastleggen van alle gegevens. Het zodanig vastleggen en opslaan dat onze gegevens van alle kanten kunnen worden benaderd en gebruikt. Internet of Things...
06. februari 2017
Resultaatgericht Organiseren heeft alles te maken met de mensen aan de top. De leiders. Uit onderzoek bij organisatie die echt resultaatgericht zijn georganiseerd blijkt dat het inderdaad resultaatgericht veranderen voor 70% afhankelijk is van het gedrag van het top management en voor slechts 30 % van de cultuur binnen de betreffende organisatie. (Overigens wordt vaak gedacht dat de verhouding andersom is. De harde werkelijkheid leert dus iets anders.)
09. januari 2017
Sunnie Giles is verbonden aan Harvard en heeft in een recent onderzoek gedaan naar de competenties die leiders zouden moeten hebben. Zij heeft daarvoor een vragenlijst ontwikkeld verdeeld over een aantal thema's. Vervolgens heeft zij 195 leiders verdeeld over 15 landen en 30 organisaties gevraagd wat volgens hun de belangrijkste eigenschappen waren. De belangrijkste eigenschappen waren:
04. januari 2017
Roselinde Torres heeft een er bijna een levenswerk van gemaakt om te onderzoeken wat iemand een groot leider maakt. Naast eigen observatie's, vele interviews en een gedegen literatuurstudie kwam ze tot de conclusie dat er drie wezenlijke vragen zijn. Vragen die essentieel zijn om in de 21e eeuw als leider gezien te worden. Deze vragen zijn: Waar haal je je kennis vandaan om te kunnen participeren op de volgende grote verandering: Met wie breng je je tijd door? Waar spreek je over? Welke reizen...
03. januari 2017
Digitalisering gaat steeds verder. Het maakt ons vrij en geeft ons allerlei keuzemogelijkheden: als we iets zoeken starten we met Google. Vroeg of laat zullen bedrijven en instanties daar op in moeten spelen. Tenminste als ze op termijn willen overleven.
01. januari 2017
Het thema digitale transformatie heeft er voor gezorgd dat het uitwerken van een digitale strategie bij veel bedrijven hoog op de agenda staat. Er wordt gekeken naar de bekende disruptors zoals Uber, AirBNB en Netflix. Bedrijven die een disruptie hebben veroorzaakt bij hele bedrijfstakken. Gepoogd wordt om een dergelijke manier van werken, cultuur en processen toe te passen op de eigen organisatie. Het doel is betere gebruikerservaringen te creëren door het efficiënter en effectiever...