Posts met de tag management03. maart 2017
Een goed managementteam is essentieel voor het welslagen van de doelstellingen van een organisatie. Zeker als een onderneming de beste wil zijn in hun professie. Functioneert dat team niet dan is dat te merken in de hele organisatie. Ruis, onduidelijkheden, conflicten, grijze vlakken in het MT hebben onmiddellijk effect op de omzet, klanttevredenheid, het rendement en de medewerkers-bevlogenheid. Een hoestbui in het MT heeft een storm tot gevolg op de werkvloer.
17. februari 2017
Als organisaties geen leiders hebben met een visie mist een bedrijf richting. Als een bedrijf een missie/richting mist, worden sec de financiële gegevens de richting. Als alleen de financiële gegevens belangrijk worden, wordt er niet meer nagedacht over de toegevoegde waarde voor klanten. Als klanten geen toegevoegde waarde meer ervaren dan lopen de klanten weg. Als klanten weg gaan houdt het bedrijf op te bestaan.
02. februari 2017
In hoeverre is het succes van een onderneming of het het succes van een verandering afhankelijk van het gedrag van het management? Enige cijfers: 80% van de resultaten van een onderneming (in termen van winst en verlies) is afhankelijk van het gedrag van de topmanagers (Harvard) slechts 20% van ingezette veranderingstrajecten slaagt (INSEAD) het slagen van veranderingstrajecten is voor 70% afhankelijk van het gedrag van de manager er voor slechts 30% afhankelijk van de heersende cultuur...