Eigenschappen succesvolle leiders

Sommige leiders zijn succesvoller dan anderen. Wat zijn de eigenschappen van succesvolle leiders. Afgelopen 5 jaar hebben wij onderzoek gedaan naar leiders die in staat waren om hun organisatie resultaatgericht te krijgen. Deze blijken een aantal overeenkomsten te hebben. Het onderzoek betrof zowel middlemanagers als topmanagement. Managers uit kleine en uit grote organisaties. Profit en non-profit. En zowel handels- en productiebedrijven als bedrijven in de (zakelijke) dienstverlening. Uiteindelijk ging het om 650 managers. Uit observatie komt naar voren dat zij beschikken over de volgende (karakter) eigenschappen. Deze zijn in een logische volgorde gezet. 

1. Richting en doel

Succesvolle managers hebben de overeenkomst dat ze altijd weten welke kant ze op willen, wat ze willen bereiken. Zowel voor zichzelf als voor de organisatie waar ze leiding aan geven. Alle handelingen en gesprekken staan in het teken van deze richting.

2. Charisma

Ze weten niet alleen rationeel wat ze willen bereiken, welke kant ze op willen maar stralen het bovenal emotioneel uit. Ofwel ze hebben ook een passie om dat te doen. Deze richting en passie zien anderen als charismatisch. Overal en altijd (zelfs op borrels) weten zij wat ze willen en handelen ze ernaar.

3. Zelfdiscipline

Succesvolle managers hebben stuk voor stuk zelfdiscipline. Als er dingen gedaan moeten worden wordt dit onmiddellijk ter hand genomen. Onnodig blijven hangen in een bar is er dan niet bij. Desnoods wordt er vroeg opgestaan. Elke gelegenheid om voortgang te maken wordt aangegrepen.

4. Delegeren, loslaten en controleren

Omdat ze weten wat ze willen, veel discipline hebben kunnen ze na enige voorbereiding erg goed delegeren. Hetgeen ze dan ook veelvuldig doen. Bovendien vergeten ze niet om de resultaten te controleren.

5. Willen niet perse aardig gevonden worden

Om iets te bereiken zijn soms minder populaire acties en maatregelen nodig. Acties die je als manager soms minder populair kunnen maken. Succesvolle managers trappen niet in de valkuil van waardering zoekend gedrag. 

6. Geen excuses

Als er dingen fout gaan wordt er nooit naar anderen gewezen. Wat ging fout, wat kunnen we ervan leren en wat moeten we doen om dat de volgende keer te voorkomen? Succesvolle managers leggen de oorzaak van mislukkingen (vooral) bij zichzelf.

7. Pro-actief

Als ze iets willen bereiken of als er dingen zijn die niet gaan zoals ze willen wachten ze niet af maar pakken de koe bij de horens, ofwel succesvolle managers zijn pro-actief. Ze hanteren eerder de vraag HOE zal het me lukken dan ZAL het me lukken. Succesvolle managers nemen vaak het initiatief (hetgeen door de omgeving niet altijd in dank wordt afgenomen).

8. Zelfreflectie

Hoewel succesvolle managers beschikken over een gezonde hoeveelheid zelfvertrouwen slaat dit niet door naar zelfoverschatting. Dan leert hij/zij immers niet meer. Ook deze managers twijfelen wel eens aan zich zelf. Buiten de hectiek van alle dag ruimen ze tijd in (eventueel met anderen) voor zelfreflectie. Wat doe ik niet goed? En wat kan beter?

9. Werken AAN in plaats van IN

Hoewel ook deze managers wel eens met hun voeten in de modder staan proberen ze dat zoveel mogelijk te voorkomen. Niet achteraf maar vooraf. Succesvolle managers bouwen aan een organisatie die zelfstandig kan functioneren, zonder hun inbreng. Ofwel ze werken AAN de organisatie in plaats van IN de organisatie.

10. 100% verantwoordelijkheid

Samenvattend voelen succesvolle managers zich voor 100% verantwoordelijk voor het behalen van hun doelen. Ze maken fouten en kijken wat beter moet. Ze wijzen niet naar anderen maar nemen zelf het initiatief. Kortom, ze beschouwen zichzelf voor 100% verantwoordelijk voor alles wat ze doen en wat ze niet doen. Geen 99 maar 100%.