Bevlogen leiderschap

In deze turbulente tijden van de digitale revolutie is leiderschap strikt noodzakelijke. Leiderschap  om:

- Het besluit te nemen om de organisatie resultaatgericht in te richten

- De juiste mensen bij elkaar te krijgen om deze verandering in te zetten

- Het gaan inrichten van de resultaatgericht organisatie

- Het transformatieproces in te richten

- Het transformatieproces uit te voeren, steeds weer opnieuw

- Er voor te zorgen dat er bevlogen managers en medewerkers komen en blijven

- Maximale duidelijkheid te verschaffen aan iedereen die bij deze processen betrokken zijn.

Dit zijn de vele kanten van leiderschap. Goed leiderschap is vooral het managen van de eigen tijd. Dat wil zeggen dat de tijd verdeeld wordt over een aantal verschillende type werkzaamheden.

Prioriteren

Om oorzaak te zijn en blijven en geen gevolg te worden zal de leider van een organisatie  keuzes moeten maken. Keuzes die hij zelf moet maken, omdat anders anderen deze voor hem maken. Bij het kiezen heeft hij vele keuze mogelijkheden. Het is aan hem om op het moment te kiezen wat belangrijk is. Om leiderschap te tonen kan hij in grote lijnen kiezen uit de volgende mogelijkheden om zijn tijd te besteden.

1. Visie

- Het nagaan wat er in de wereld en bij klanten gebeurt

- Het ontwikkelen en bijstellen van een visie. Een visie waar de maatschappij, de omgeving heen gaat.

- Het bepalen van de toekomstige plaats van de onderneming

2. Producten en diensten

Vaststellen welke producten en diensten worden geleverd. Welke niet meer (die dus  niet meer worden gevoerd) en welke moeten worden ontwikkeld.

3. Toegevoegde waarde

Het ontwikkelen of bepalen wat de toegevoegde waarde is van het bedrijf. Hoe ziet het product eruit, hoe voelt het, hoe wordt het ervaren. Hoe worden klanten benaderd en geholpen.

4. Kopieerbaar maken van het bedrijf

Hoe ervoor te zorgen dat iedereen in het bedrijf (kan) werken zonder dat steeds de tussenkomst van anderen noodzakelijk is. Doel is dat steeds hetzelfde product of dienst wordt geleverd met dezelfde klantbeleving.

Het zal leiden tot de resultaten zoals beschreven in resultaatgericht leiden.

Organiseren

Het bedrijf organiseren en leiden tot een geordend geheel, een geoliede machine die steeds hetzelfde voorspelbare resultaat oplevert. Ongeacht  wie het uitvoert. Het is ook het aantrekken van de juiste managers en medewerkers en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Het is het steeds identificeren wat niet duidelijk is, structuren, overdragen en (laten) controleren. 

In wezen gaat het hier om de vertaling van de visie, toegevoegde waarde en producten en diensten naar een resultaatgerichte organisatie.

Innoveren

Het aanbrengen van verbeteringen. Verbeteringen aan:

- Producten/diensten

- Toegevoegde waarde

- Productieproces

Punten die steeds terug moeten komen zijn:

- Wat moet verbeterd worden

- Hoe werkt het precies

- Hoe effectief is het momenteel (in meetbare termen)

- Welke onderdelen zouden verbeterd kunnen worden en hoe

- Testen van de verbetering

- Invoeren van de verbetering

Ofwel het resultaatgericht transformeren.

Communiceren

Het goed draaiende houden van een bedrijf staat of valt met de communicatie. Ook de communicatie over het de richting. Juist als het gaat om de toekomst (visie) en over “hoe we de dingen hier doen”. Het is het hulpmiddel om mensen in actie te laten komen. Goede communicatie laat medewerkers de dingen juist zien. Het levert passie voor hun werk op. Goede communicatie werkt educatief. Men weet hoe de dingen gedaan moeten worden. Men wordt bekwaam. Goede communicatie maakt verandering eenvoudig(er). En goede communicatie creëert een sfeer waarin permanent aandacht is voor verbeteringen.

 

Kiezen, organiseren, verbeteren en communiceren zijn de vier basiseigenschappen die leiderschap creëren.