Geraadpleegde Boeken

Arena, C., The high purpose company, (2006)

Bailom, F., Matzler, K., Enduring Success: What Top Companies Do Differently, (2007)

Baldoni, J., How Great Leaders Get Great Results, (2005)

Blanchard, K., Wie heeft Verandering vermoord?, (2009)

Blanchard, K., Het geheim van leiderschap, (2017)

Blanchard, K., Kracht van empowerment,

Blanchard, K., Bowles, S., Maak een fan van uw klant, (2006)

Blanchard, K., O'Connor, M., Normen en waarden, (2007)

Blanchard, K., Glanz, B., The simple truths of service, (2017)

Blanchard, K., Johnson, S., The One Minute Manager, (2015)

Blanchard, K., Miller, M., Groots door te groeien, (2013)

Blanchard, K., Stoner, J., Volle kracht vooruit, (2010)

Bossidy, L., Charan, R., Burck, C., Execution, The discipline of getting things done, (2002)

Chakravarthy, B., Lorange, P., Profit or Growth?: Why You Don't Have to Choose, (2007)

Collins, J., Good to great, (2010)

Cozijnsen Prof. dr., A.J., Vrakking Prof. ir. drs., W.J., Verander management, (2003)

Delbridge, R., Gratton, L., Johnson, G., the AIM Fellows, The Exceptional Manager: Making the Difference, (2007)

Deming, W.E., Out of Crisis, The MIT Press, (2000)

Fried, J., Heinemeier Hansson D., Rework, minder is meer, (2012)

Gerber, M.E., De succesfactor

Godin, S., Onmisbaar, (2010)

Goldratt, E.M., Cox, J., Het doel, (2012)

Hamel, G., The Future of Management, (2007)

Hamel, G., Breen, B., Het einde van management zoals wij het kennen, (2008)

Harvard Business, Executing Strategy, (2009)

Harvard Business Review, Setting Goals, (2009)

Harvard Business School Press, Harvard Business Review on the High-performance Organization, (2006)

Harvard Business School Press, Measuring Performance, (2009)

Harvard Business School, Thinking strategically, (2010)

Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M., Cultures and Organizations: Software of the mind, (2010)

Humble, J., Moleskey, J., O'Reilly, B., Lean Enterprise: How High Performance Organizations Innovate at Scale, (2015)

Kaplan, R.S., Norton, D.P., Op Kop Met De Balanced Scorecard, (2004)

Kor, R., Wijnen, G., 50 checklisten voor project en programma, (2001) 

Kotter, J., Een gevoel van Urgentie!, (2008)

Krogerus, M., Tschappeler, R., 50 Succesmodellen, (2010)

Kweekel, W., Boem! Voort!, (2011)

Mastenbroek, W., Verandermanagement

Maurer, R., De kunst van Kaizen, (2013)

Miller, M., Blanchard, K., Het geheim van teamwork, (2013)

Mintzberg, H., The structuring of organizations, (1979)

Mintzberg, H., Waarom Ik Zo De Pest Heb Aan Vliegen, (1999)

Mourkogiannis, N., Purpose, (2006)

Mulders, M., 75 Managementmodellen, (1999)

Ogilvie, R., Brouwer. J.J., Krijgskunde en ondernemingsstrategie, (2004)

Peters, J., Heringa, H., Bij welke reorganisatie werk jij?, (2009)

Polling dr., J., Kampfraath prof. drs., A.A., Rondreis door de organisatietheorie, (2007)

Rasiel, E.M., De McKinsey-methode, (2009)

Reddin, B., Output Oriented Manager, (1989

 Schaufelli, W. Van burn-out tot bevlogenheid (2015)

 Schaufelli, W. & Bakker, A. Ubes Utrechte Bevlogenheidsschaal (2003)

 Reichheld, F.F., De ultieme vraag, (2006)

Roelofs, R., Bonis, C., Ondernemen is topsport

Vos, J., Delegeer resultaat, (2005)

Whiteley, R.C., Klantgericht ondernemen

Wintzen, E., Eckart's Notes, (2007)