Hoe effectief is uw managementteam?

Een goed managementteam is essentieel voor de groei en continuiteit van een organisatie.  Functioneert het managementteam niet dan is dat te merken in de hele organisatie. Ruis, onduidelijkheden, conflicten, grijze vlakken in het managementteam hebben onmiddellijk effect op de omzet, klanttevredenheid, het rendement en de medewerkers-bevlogenheid.  Een hoestbui in het MT heeft een storm tot gevolg op de werkvloer. 

Goede managementteams blijken een aantal kenmerken te hebben. Dit komt voort uit een grondige analyse van o.a. MT's van succesvolle ondernemingen, gevechtseenheden, sales-teams en sportteams. Elk managementteam en resultaatverantwoordelijke teams kunnen deze kenmerken gebruiken om hun eigen functioneren tegen het licht te houden en ter discussie te stellen.

Deze kenmerken zijn:

1.  Het team is een eenheid.

2.  De leden nemen bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond.

3.  De teamleden zijn op de hoogte van elkaars persoonlijke leven en spreken daar onderling gemakkelijk over.

4.  Teamleden spreken elkaar aan op het niet halen van afgesproken doelen en tekortkomingen.

5.  Teamleden weten waar de collega’s aan werken en wat hun zorgpunten daarbij zijn.

6.  Teamleden verontschuldigen zich als daar aanleiding voor is en geven hun zwakheden en fouten toe.

7.  Iedereen beschouwd groepsdoelen belangrijker als de individuele doelen.

8.  De leden zijn gemotiveerd om de groepsdoelen te halen.

9.  Omwille van het groepsbelang zijn de leden bereid om eventueel offers te brengen in termen van budgetten, zeggenschap of (aantal) personeelsleden.

10. Tijdens teambijeenkomsten worden de belangrijkste en lastigste kwesties aan de orde gesteld.

11. Teamleden beëindigen hun discussies met heldere afspraken, oplossingen en een plan van aanpak.

12. Op gemaakte afspraken wordt teruggekomen.

En hoe staat het met uw managementteam. Scoort uw team goed op al deze punten? Zijn er verbeteringen noodzakelijk? Onderhoud nodig?


Nieuw boek

Dit onderwerp wordt opgenomen in een nieuw boek met de vraag wat er moet gebeuren om klanttevredenheid, medewerkers-bevlogenheid, omzet en rendement daadwerkelijk te laten groeien.