Nieuw boek over resultaatgericht organiseren

Allerlei nieuwe en innovatieve technologieën hebben steeds meer invloed op de manier waarop we leven,  organiseren, managen en werken.

Deze nieuwe technologieën hebben ook nieuwe, grote en dynamische organisaties gecreëerd die de neiging hebben zich steeds verder uit te breiden en soms hele bedrijfstakken over te nemen. Opvallend is daarbij het “winner takes it all” principe. Er is geen plaats meer  voor anderen. 

 

Elke ondernemer, organisatie en manager heeft of krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Niets doen is  geen optie meer.

 

Maatschappelijke en technologische veranderingen zijn natuurlijk niet nieuw. Wel het aantal en de snelheid waarmee deze veranderingen zich aandienen. Het levert een aantal vragen op.

- Hoe met al deze veranderingen om te gaan?

- Hoe nieuwe technologieën te verwerken in de eigen producten en diensten?

- Hoe nieuwe technologie te gebruiken in de eigen bedrijfsprocessen?

- Hoe de organisatie zo in te richten dat de continuïteit gewaarborgd kan blijven?

- Wat te leren van die organisatie’s die snel groeien?

- Hoe dat praktisch toe te passen? 

 

Zeker is dat het vergaande gevolgen heeft voor organisaties. Eerder verschenen er boeken van mij over met als centrale thema's resultaatgericht organiseren en leiderschap. Onderwerpen die effect hebben en juist nodig zijn voor de  continuïteit van een organisatie. De vaag was dan ook wat het effect is van deze ontwikkelingen op de organisatie en welk leiderschap daarbij nodig is. (Ook omdat we er trainingen en (gast)-college's over geven.)

Bij het schrijven is niet over een nacht ijs gegaan. Er heeft een gedegen literatuur onderzoek plaats gevonden en er is gevraagd naar de praktijkervaringen van vele (verander)managers.

In het nieuwe boek zal kort en krachtig ingegaan worden op:

- Wat een resultaatgericht organisatie is

- Hoe te transformeren naar een resultaatgericht organisatie

- Welk leiderschap er nodig is om naar een resultaatgerichte organisatie te transformeren ?

 

Het is bedoeld voor managers en leidinggevenden die hun organisatie naar een nieuwe toekomst willen leiden. Een doelgroep die veelal weinig tijd heeft en snel handvatten wil hebben. Daarom geen lange onderbouwingen. Het boek is compact en overzichtelijk ingedeeld en gaat vooral in op de ‘hoe” vraag. 

Bij de hoe vraag wordt op een aantal onderdelen dieper ingegaan, zoals:

- het daadwerkelijk werken aan en het creëren van tevreden klanten

- zin en onzin van een missie en visie

- resultaatgerichte teams

- medewerkers-bevlogenheid

- goede feedback-loops in een organisatie

- waarom en wanneer standaardisatie wel nuttig is

- bevlogen leiderschap

 

Aan het boek hebben vele mensen meegewerkt. Ik ben ze er zeer dankbaar voor. Zij zullen allemaal opgenomen worden als co-auteur.

Op deze site zijn en worden onderdelen van het nieuwe boek of onderbouwingen opgenomen. Deze zijn te vinden onder het kopje Nieuw RGO boek.